Fråga & boka här!

Syreberikad luft - Nitroxkurs (1 dag/2 dyk)

Vid upprepade dyk samt djupare dyk kommer du att bli begränsad av bottentid. Genom att använda syreberikad luft eller Nitrox kan du utöka dessa upp till det dubbla. Detta gör att du kan spendera mera tid på vrak eller djupare sektioner av revet. På grund av det lägre kväveintaget kan du även minska ytintervallen.

Du lär dig:
• Tekniker för att dyka, planera och analysera syreberikad luft
• Utrustningskrav för syreberikad luft
• Säkerhet, hantering samt analys av cylindrar

Nitroxkurs på valfri utfärd eller Liveaboard +฿ 6,500
Nitroxkurs (utan dyk) ฿ 6,500

 

Vrakdykning (2 dagar/4 dyk)

Ett vrak utgör såväl ett historiskt dokument som en plats som vanligen attraherar mänger av marint liv. Kanske ryms det en arkeologisk ådra i din dykning, eller möjligen njuter du av att se ett fartyg framträda ut ett moln av tusentals barracudor när du sänker dig ner mot dess sista viloplats. PADI Vrakdykningskursen lär dig om hur du kan utföra givande, ansvarstagande vrakdykning.

Du lär dig:
• Teknik för vrakdykning, och hur du undviker vanliga faror
• Hur du kan utföra efterforskningar och lära dig bakgrunden för dina favoritvrak
• Vrakdykningens krav på din utrustning
• Tekniker och avväganden för att penetrera intakta vrak
• Erfarenhet inom planering och organisation

Vrakdykning ฿ 16,500

 

Djupdykning (2 dagar/4 dyk)

Att dyka djupt är spännande och väldigt lockande. PADI kursen i djupdykning är en av de mest populära specialkurserna som finns. Efter din utbildning som advanced open water har du möjlighet att utöka din personliga djupgräns till 40 meter genom djupkursen. Detta ger tillgång till nya dykplatser såsom djupa rev och vrak samt ger behörighet till de första tekniska dykkurserna.

Du lär dig:
• Tekniker för att dyka på ett djup inom 18-40 meter
• Utrustning anpassad för djupdykning
• Erfarenhet inom planering, organisation
• Att göra minst 4 djupa dyk under uppsikt av din PADI instruktör

Djupdykning ฿ 10,900

Multilevel & Datordykning (2 dagar/4 dyk)

Genom att skifta till grundare djup under ett dyk kan man tillgodoräkna sig mer bottentid. Detta är precis hur en dykdator räknar ut kväveabsorbering. Genom denna kurs kommer du att lära dig grunderna i hur en dykdator fungerar och hur man manuellt planerar flera nivåer under dyken. Att aktivt ha kontroll på sitt djup och skifta under dyket leder till bättre förståelse av dekompressionsmodeller och gör dig till en bättre dykare.

Du lär dig:
• Planera och utföra dyk i med olika nivåer (olika djup i samma dyk)
• Planera och simulera dyk med hjälp av din dykdator
• Maximera din tid för direktuppstigning

Multilevel & Datordykning ฿ 10,900

 

Undervattensfotografering (1 dagar/2 dyk)

Undervattensfotografi är en väldigt populär aktivitet som växer i snabb takt tillsammans med utvecklingen av undervattenskameror. Att fotografera undervattnet är utmanande men det finns många tekniker man lätt kan lära sig för att lyckas ta bra bilder.

Du lär dig:
• Hur man väljer undervattenskamera och tillbehör som passar din dykning
• Metoder för att ta bra bilder under tidsbegränsning
• Komposition, ljus samt positionering
• De främsta principerna för bra undervattensfoton
• Grundläggande redigering
• Hur du blir bättre på att kontrollera din avvägning med kamera

Undervattensfotografering ฿ 9,900

 

Avvägningskurs (1 dag/ 2 dyk)

Du har redan lärt dig grunderna i att skapa neutral flytkraft, men det är bara toppen av det isberg som utgör den perfekta kontrollen över din dykning. För dykare som bemästrar avvägning, trim, manövrering och kontroll öppnas helt nya möjligheter.
Dessa färdigheter gör all dykning både roligare och säkrare och utgör dessutom grundkunskaper som du kommer ha stor nytta av. Under avvägningskursen förädlar vi dina baskunskaper och utvecklar avvägning, trim, manövrering och fentekniker.

Du lär dig:
• Hur du konfigurerar din utrustning så att du är perfekt balanserad i vattnet
• Olika typer av viktsystem och fördelning
• Hur du strömlinjeformar dig för att röra dig lätt och effektivt genom vattnet
• Att använda avvägning för att flyta horisontellt samt vertikalt

Avvägningskurs ฿ 6,900

{slider Boka här |closed}

 

AWARE Fiskidentifiering (1 dag/2 dyk)

Lär dig grunderna för att identifiera fiskarna, när du lär dig huvuddelen inom fisksorter och karaktärer hjälper det dig att beskriva de arter som du ser över hela världen. Om du vet vilken familj den tillhör, blir det mycket lättare att leta upp arten eller i alla fall kunna fråga de lokala guiderna för att artbestämma fisken. Under två dyk får du praktisk erfarenhet i att identifiera och leta efter de fascinerande arterna du ser under vattnet.

Du lär dig:
• Hur du identifierar egenskaper hos de olika fisksorterna och arter
• Tekniker och strategier för att undersöka fiskar
• Hur du lär dig identifiera fiskar, dykplanering och organisera familjerna

AWARE Fiskidentifiering ฿ 6,900

 

PADI-theory-online-scuba-diving-thailand


Go to top